Veiklos sritys

 -  Kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų, dviračių takų ir kitų susisiekimo komunikacijų projektavimas

 -  Techninių projektų, darbo projektų, supaprastintų projektų, aprašų, projektinių pasiūlymų rengimas

 -  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas (sąmatiniai skaičiavimai)

 -  Dokumentacijos rengimas dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo

 -  Projekto vykdymo priežiūra